(044)538-16-63
    (044)538 16 64

Каталог продуктів

Каталог насіння 2017

Каталог насіння 2017

Нові продукти!

 • image
 • Раундап Макс
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Головна
Ліцензування PDF Печать Email

 

 

Шановні партнери!

 

 

Даним   листом   хочемо  проінформувати   Вас   про  останні   зміни   в законодавстві, яке регулює ринок пестицидів і агрохімікатів України.

 

 
До 16 червня 2015 року з метою зменшення вірогідності настання негативних наслідків застосування вказаних хімічних чи біологічних сполук у процесі виробництва сільськогосподарської продукції, Законом України «Про пестициди та агрохімікати» у ст. 9 встановлювалось, що господарська діяльність у сфері торгівлі пестицидами та агрохімікатами провадиться на підставі  ліцензії.
Ліцензія видавалася Міністерством Аграрної політики.
Для її отримання требо було подати певний набір документів, який визначався наказом Міністерства

 

З 18 червня 2015 року на підставі наказу Міністерства Аграрної Політики 223, ВРУ внесла зміни в закони «Про пестициди та агрохімікати» та «Про ліцензування певних видів діяльності», якими було  Відмінено ліцензування такого  виду  діяльності  як  господарська  діяльність  з  організації  торгівля пестицидами та агрохімікатами.
 
  Але!  
 
  В Україні продовжують діяти закони та підзаконні акти, які встановлюють певні вимоги до провадження такого виду  діяльності як торгівлі пестицидами та агрохімікатами.
 
  Вимоги до здійснення вказаної діяльності полягають у наступному:
 
  торгівець  при  провадженні  торгівлі  пестицидами  та  агрохімікатами  повинен  дотримуватись :
 • забороняється провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами до їх державної реєстрації;
 • торгівець  повинен  вести  облік  наявності  і  використання  пестицидів  та  агрохімікатів  (тільки регуляторів росту рослин) у прибутковоидаткових книгах (журналах) і подавати статистичну звітність за затвердженими Державною службою статистики формами відповідно до Порядку державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1995 р. 881;
 • торгівець пестицидами та агрохімкатами повинен мати інструкцію з охорони праці, а також посадові інструкції працівників, зайнятих в операціях з пестицидами та агро хімікатами;
 • торгівець відповідно до вимог ст. 10 Закону України «Про пестициди і агрохімікати» має видавати споживачеві на кожну товарну одиницю пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) рекомендацію щодо її застосування із зазначенням культур та об'єктів, для оброблення яких призначено пестициди і агрохімікати, способів, норм і кратності використання, термінів вичікування (для пестицидів), заборони та обмеження на застосування, способів і засобів знешкодження пестицидів та агрохімікатів, а також  заходів  безпеки  під  час  роботи, транспортування  ізберігання, ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків, заходів надання першої медичної допомоги у разі отруєння;
 • розфасування пестицидів і агрохімікатів може здійснюватися торгівцем лише за наявності дозволу його виробника або власника знака для товарів і послуг (ст. 10 закону України «Про пестициди та агрохімікати);
 • торгівець відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про пестициди  і  агрохімікати» повинен здійснювати продаж населенню пестицидів та агрохімікатів у дрібно фасованому вигляді та з обовязковою наявністю інструкції щодо безпечного їх застосування;
 • торгівець повинен дотримуватись установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на   роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником);
 • торгівля пестицидами та агрохімікатами здійснюється лише через складські приміщення, які повинні мати санітарні паспорти, оформлені відповідно до Державних санітарних правил «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві. ДCанПіН 8.8.1.2.001–98», затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 3 серпня 1998 р. 1, та Закону України «Про захист рослин», або торгові приміщення, які повинні мати висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Складське чи торгове приміщення повинне мати відповідний дозвіл на початок роботи, виданий органами державного пожежного нагляду (декларацію), а з дати введення в дію Кодексу цивільного захисту України зареєстровану в установленому порядку декларацію  відповідності  матеріально-технічної  бази  вимогам  законодавства з питань  пожежної безпеки;
 • транспортування, зберігання, застосування, утилізація, знищення та знешкодження пестицидів і агрохімікатів та торгівля ними здійснюються відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством, санітарними правилами транспортування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів та іншими нормативними актами;
 • господарська діяльність у сфері  зберігання та застосування  пестицидів і агрохімікатів  підляг ає обов'язковому страхуванню, умови та порядок якого визначаються законодавством;
 
Іншими словами ліцензія не потрібна, але дотримуватися правил зберігання і транспортування потрібно як і раніше. Санітарний паспорт на приміщення теж потрібно мати в обовязковому порядку.
 
 
 Перевірки:
 
Перевірки можуть здійснюватися відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються органом державного нагляду (контролю) до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.
 
 Протягом одного року проведення  більш  як  одного  планового  заходу  державного  нагляду (контролю) щодо  одного суб’єкта господарюван ня  не  допускається  .
 
Органи державного нагляду  (контролю) здійснюють планові заходи з державного нагляду (контролюза умови письмового  повідомлення суб'єкта господарювання  про  проведення  планового  заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу.
 
Повідомлення повинно містити:
 • дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу;
 • найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яки
 • здійснюється захід;
 • найменування органу державного нагляду (контролю).
 Суб'єкт господарювання  має  право  не допускати  посадову особу органу державного нагляду
 (контролю)  до  здійснення  планового  заходу в разі неодержання  повідомлення  про  здійснення  планового
 заходу.
 
Строк здійснення планового заходу не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Продовження строку здійснення планового заходу не допускається.

 

© 2011 Badvasy - засоби захисту рослин, насіння, добрива. Всі права захищені.
Made by Entercom